weverstraat te Gorinchem

 

Zonnestroomproject hoogbouwcomplex

Eficia Advies heeft het projectmanagement geleverd bij de ontwikkeling en realisatie van een van de grootste zonnestroomprojecten die is toegepast op een woningbouwcomplex in Nederland in de periode 2000 – 2005. Het project bestaat uit de plaatsing van circa 1.000 m2 zonnepanelen op het dak van een hoogbouwcomplex bestaande uit totaal 185 woningen, verdeeld over 4 bouwblokken te Gorinchem.

In de eerste plaats was de bitumineuze dakbedekking aan vervanging toe. Daarnaast waren er in 2003 diverse subsidieregelingen toepasbaar (en stapelbaar) voor het plaatsen van zonnepanelen. Ook was het grote dakoppervlak en de oriëntatie van de flats gunstig voor voldoende energieopbrengst. De opgewekte zonnestroom wordt gebruikt voor de liften, de algemene verlichting in bergingen, entree’s en op de galerijen, de hydrofoorinstallatie en de mechanische ventilatie-units op de daken. De corporatie levert de huurders dus schone zonne-energie, geeft hiermee invulling aan milieubeleid en kan ervaring opdoen met deze vorm van energiewinning. In principe gaan de zonnepanelen minimaal 25 jaar mee. De omvormers kennen kortere garanties (3 tot maximaal 10 jaar), echter de techniek hierin verbeterd snel. De stichtingskosten zijn fors en bedragen circa € 650,- per m2 geïnstalleerd zonnepaneel. Door de gerealiseerde subsidies zijn de stichtingskosten echter gereduceerd met 85%. Per saldo is er sprake van een beperkte onrendabele top, op basis van een exploitatieberekening met een stijging van de elektriciteitsprijs van 2,5% (inmiddels 15%) en volledig telebeheer inclusief een servicecontract.

Het project is succesvol gerealiseerd door een snelle en heldere besluitvorming. Daarnaast is aangestuurd op een korte ontwikkeltijd en goed geplande uitvoering. Dit in verband met het tijdig opleveren van de totale installatie voor het eind van het jaar, een van de voorwaarden voor subsidie. In zeer korte tijd is een uniek project ontstaan.

 

Wilt u zonnepanelen plaatsen? Vraag advies en projectbegeleiding aan Eficia Advies! Wij zijn pioniers op dit vlak en hebben dus ruime ervaring en kennis opgebouwd.