De peperklip te Rotterdam

 

Groot onderhoud 

Wie kent hem niet, de Peperklip te Rotterdam? Eigenaar Vestia Rotterdam Feijenoord na een grondige analyse besloten om voor de Peperklip een gefaseerde aanpak van onderhoud en verbeteringen toe te passen.

De Peperklip is een grootschalig wooncomplex van in totaal 549 woningen, waarin huurders met vele verschillende nationaliteiten wonen. Beheertechnisch waren er problemen met vandalisme, criminaliteit en overlast. Onderhoudstechnisch waren een aantal bouwdelen aan vervanging toe. Dit heeft geresulteerd in een gefaseerde aanpak waarbij allereerst de bergingscompartimenten zijn verbeterd.

De gangen zijn aangepast, de verlichting is verbeterd en de bergingen zijn nu vandalismebestendig en aangebracht volgens het politiekeurmerk. De 2de fase betrof de vervanging van de collectieve cv-installatie, die vaak storingen vertoonde. In iedere woning zijn individuele cv-installaties met warmwatervoorziening aangebracht. De uitvoering was een enorme logistieke operatie, waarbij met uiterste precisie de woningen per portiek zijn aangepakt. De bouwkundige- en installatietechnische wekrzaamheden zijn met elkaar afgestemd, en wanneer een huurder niet thuis was, of zijn afspraken niet nakwam, was er de mogelijkheid tot het inschakelen van een deurwaarder, om zo toegang te krijgen tot de woning en stagnatiekosten te voorkomen. De 3de fase betrof de vervanging van de keukenblokken en de badkamers (sanitair en tegelwerk). Door middel van een elektronische aanbesteding is uiteindelijk een goede prijs/kwaliteitsverhouding gerealiseerd.