projecten

Projecten van Eficia 

Hieronder is een selectie gemaakt van projecten en opdrachten van Eficia Advies van de afgelopen 5 jaar.

De projecten kenmerken zich door kwalitatief goede en betaalbare oplossingen in de lokale markt, met de nadruk op een bepaald thema, zoals wonen en zorg, een bijzondere architectuur of milieu.

Projecten

Groenmarkt te Gorinchem:

Kantoor met woonwinkel en 3 koopappartementen

Feijenoord in Rotterdam:

Groot onderhoud ODS I en II.

Weverstraat te Gorinchem:

Zonnestroomproject hoogbouwcomplex

Wijnkoperstraat te Gorinchem:

nieuwbouw appartementen en wooneenheden met voorzieningen voor gehandicapten

J. Frisoflat:

 Upgrading en levensloopbestendig maken J.Frisoflat

Hoek van holland:

Sloop en nieuwbouw

 

Alblasserdam:

Nieuwbouw 36 appartementen

Rotterdam:

Groot onderhoud Peperklip

Eficia Advies heeft voor een aantal corporaties, zoals Volkshuisvesting Arnhem en Haagwonen, interim-managemnet geleverd. In een veelal dynamische omgeving met diverse organisatorische veranderingen, procesverbeteringen en complexe en grootschaligeherstructureringsprojecten is met veel inzet, coaching en inventiviteit getracht de doelstellingen te realiseren.

CONTACT

Atlantische Oceaan 32
2673 CB Naaldwijk
T. +31 174 422125
E. info@eficia.nl